Muzikantai Jubiliejui

 Groju  jubiliejuose  ir  kitose  šeimos  šventese .  Labai  platus liaudiškos  muzikos  ir  dainu  repertuaras . Prie  stalo  akordiono muzika   įvairios  liaudiškos  dainos  ir  vakaro  pravedimas .

  Šokiams  lietuviška  įvairi  estrada  smagūs  valsai . Laukiame  pakvietimo

   Su  pagarba  ANTANAS