Privatumo politika

Įžanga

VestuviųGidas.lt gerbia Jūsų privatumą ir įsipareigoja jį saugoti.

Registracijos metu Jūsų pateikti duomenys (elektroninio pašto adresas, vardas, pavardė, telefonas, rekvizitai ir kt.) naudojami tik sklandžiam paslaugų teikimo užtikrinimui. Be Jūsų leidimo duomenys nebus perduodami trečiosioms šalims, nesusijusioms su mūsų tiesioginių paslaugų teikimu.

Bendrosios nuostatos

VestuviųGidas.lt deda visas įmanomas pastangas, siekdamas užtikrinti šiame tinklalapyje tvarkomų asmens duomenų bei kitos informacijos saugumą ir konfidencialumą.

Lankydamiesi šiame tinklalapyje ir (ar) naudodamiesi jame esančia informacija ir (ar) paslaugomis, Jūs pripažįstate ir patvirtinate, kad susipažinote su šia privatumo politika ir ją supratote.

Asmens duomenų tvarkymas

Kai kurie VestuviųGidas.lt esantys duomenys, kuriuos mes gauname tiesiogiai iš Jūsų ir (ar) iš viešų duomenų rinkmenų, gali būti laikomi asmens duomenimis. Šiuos duomenis tvarkysime laikydamiesi Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų reikalavimų bei šios privatumo politikos.

Galite lankytis daugelyje VestuviųGidas.lt tinklalapio puslapių nesuteikę apie save jokios informacijos, tačiau, jeigu norėsite naudotis kai kuriomis šiame tinklalapyje siūlomomis paslaugomis, paprašysime pateikti reikalingus Jūsų duomenis bei kitą informaciją.

VestuviųGidas.lt galime naudoti slapukus (angl. „cookies“). Slapukas – tai mažas tekstinis dokumentas, turintis unikalų identifikacijos numerį, kuris yra perduodamas iš tinklalapio į Jūsų kompiuterio kietąjį diską. Slapukai naudojami Jūsų kompiuterio identifikavimui ir palengvina Jūsų prieigą prie šio tinklalapio ar jame esančios informacijos. Dauguma interneto naršyklių priima slapukus, tačiau Jūs galite pakeisti savo naršyklės nustatymą taip, kad slapukai nebūtų priimami. Tokiu atveju kai kurios VestuviųGidas.lt funkcijos gali neveikti.

Kaip ir daugelis tinklalapių, stebime tinklalapio lankomumą ir renkame informaciją apie tai, kiek lankytojų jame apsilankė, koks yra lankytojų interneto paslaugų tiekėjo serverio srities (domeno) pavadinimas (IP) ir pan. Tokia informacija yra renkama automatiškai, apsilankymo tinklalapyje metu. Ji padeda VestuviųGidas.lt suprasti, kaip lankytojai naudojasi tinklalapiu ir suteikia galimybę tobulinti teikiamas paslaugas.

Prieiga prie asmens duomenų

Visa anksčiau paminėta informacija, kuri sudaro Jūsų asmens duomenis, be Jūsų sutikimo nebus perduodama tretiesiems asmenims, išskyrus tuos atvejus, kai to reikalauja taikytini įstatymai ar tai reikalinga paslaugų teikimui užtikrinti. VestuviųGidas.lt pasilieka teisę savo nuožiūra samdyti kitus asmenis, kurie mūsų vardu atliktų tam tikras funkcijas. Tam, kad tokie asmenys galėtų atlikti pavestas funkcijas, jiems gali tapti prieinami kai kurie Jūsų asmeniniai duomenys, tačiau minėti asmenys negalės naudoti duomenų jokiems kitiems tikslams, tik pavestoms funkcijoms atlikti.

Asmens duomenų keitimas

Asmens duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad jam būtų leista susipažinti su VestuviųGidas.lt turimais jo asmens duomenimis. Vieną kartą per kalendorinius metus duomenys gali būti teikiami neatlygintinai, tačiau kitais atvejais už duomenų teikimą gali būti nustatytas atlygis, neviršijantis duomenų teikimo sąnaudų.

Asmens duomenų subjektas gali papildyti ir (ar) pakeisti savo asmeninius duomenis, jiems pasikeitus. Šie duomenys gali būti keičiami VestuviųGidas.lt nurodyta tvarka ir būdais. Asmens duomenų subjektas taip pat turi teisę nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi VestuviųGidas.lt ir (ar) kad jie būtų atskleisti trečiosioms šalims, išskyrus atvejus, kai tai reikalinga tinklalapyje nurodytoms paslaugoms teikti. Tam asmens duomenų subjektas turi kreiptis VestuviųGidas.lt tinklalapyje nurodytais kontaktais.

Privatumas trečiųjų asmenų tinklalapiuose

VestuviųGidas.lt nėra atsakingas už Jūsų privatumo užtikrinimą trečiųjų asmenų tinklalapiuose net ir tais atvejais, kai trečiųjų asmenų tinklalapius Jūs pasieksite naudodamiesi šiame tinklalapyje esančiomis nuorodomis. Rekomenduojame susipažinti su kiekvieno trečiųjų asmenų tinklalapio privatumo politika.

Informacijos saugumo užtikrinimas

VestuviųGidas.lt siekia užtikrinti kiek įmanoma didesnį iš Jūsų ir iš viešųjų duomenų rinkmenų gaunamos informacijos saugumą. Siekdami apsaugoti šią informaciją nuo neteisėtos prieigos, naudojimo, kopijavimo ar atskleidimo, mes naudojame įvairias administracines, technines ir fizines saugumo priemones.

Nepilnamečiai lankytojai

Jaunesniems kaip 18 metų amžiaus asmenims be tėvų ar teisėtų globėjų sutikimo draudžiama pateikti informaciją VestuviųGidas.lt tinklalapiui ir (ar) atlikti kitus teisinius veiksmus, susijusius su VestuviųGidas.lt.

Baigiamosios nuostatos

VestuviųGidas.lt pasilieka teisę bet kada be įspėjimo vienašališkai pakeisti privatumo politiką. Tokie pakeitimai įsigalioja iškart po jų paskelbimo VestuviųGidas.lt tinklalapyje. Jei Jūs po Privatumo politikos pakeitimų paskelbimo naudositės mūsų tinklalapiu ir (ar) jo paslaugomis, laikoma, kad Jūs sutinkate su visais pakeitimais. Jei nesutinkate su pakeistu privatumo politikos turiniu, prarandate teisę naudotis VestuviųGidas.lt tinklalapiu ir jo paslaugomis.

Šiai privatumo politikai taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi dėl šios privatumo politikos kilę ginčai sprendžiami derybomis, o joms nepavykus - Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.

Sąvokos: „mes”, „mūsų”, „mums”, „mus” šioje privatumo politikoje yra nuorodos į VestuviųGidas.lt tinklalapį. Sąvokos: „Jūs”, „Jūsų”, „Jums”, „Jus” šioje privatumo politikoje yra nuorodos į VestuviųGidas.lt tinklalapio lankytoją.

Slapukai

Svetainėje slapukai naudojami tam, kad nustatyti, ar asmenys iš Jūsų įrenginio jau lankėsi mūsų svetainėje, įsiminti atliktus veiksmus, pateikti Jums aktualiausią informaciją, rinkti apibendrintą svetainės lankomumo statistiką. Mūsų svetainėje naudojami slapukai:

Slapuko pavadinimas Slapuko rūšis Slapuko galiojimas Kategorija Naudojimas
session Sesijos slapukas Išnyksta uždarius naršyklę Žema arba jokios Šis slapukas atpažįsta jūsų unikalią naršymo tinklalapyje sesiją.
__ga* Išliekantis slapukas 2 metai Vidutinė Google Analytics: Renka informaciją, kaip lankytojai naudoja tinklapį. Slapukai surenka informaciją anonimine forma, įskaitant ir tinklapio lankytojų skaičių, iš kur lankytojai atėjo bei kokiuose puslapiuose apsilankė.
fr Išliekantis slapukas 3 mėnesiai Vidutinė Valdo facebook “Like” mugtuką